Készítette: Hanna'97 Bt
Cg: 05 - 06 - 007851
Képzési engedély száma: BO/KV/NS/81/1/2006   
Iskolavezeto: Szépkúti Gyula 
Iskolavezetoi ig. sz.: 05-0057/94  


"C+E" kategória

Tanfolyamra történő felvétel feltételei:
˘    Legalább 20 és 1/2 életév betöltése,
˘    8 általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
˘    Legalább 2 éves vezetői engedély( nem kezdő)
˘    Érvényes B és C kategóriás vezetői engedély
˘    Kitöltött, a NKH által rendszeresített jelentkezési lap,
˘    Egészségügyi alkalmassági igazolás (EÜ. 2 csoport), melyet a háziorvos állít ki,
Személyazonosság igazolásának feltétele:
˘    Személyi igazolvány, érvényes útlevél, lakcím kártya, vezetői engedély

Elméleti tanórák (45 perc):
             
Közlekedési ismeretek    4 óra
Vezetéselmélet    4 óra
Szerkezeti és üzemeletetési ism.    4 óra
Biztonsági üzemeltetés    8 óra
összesen:    20 óra

Gyakorlat tanórák (50 perc):
Alapoktatás    6 óra
Városi vezetés    5 óra
Országúti vezetés    2 óra
Hegyvidéki vezetés    2 óra
Forgalmi vizsga    1 óra
Összesen:    15 óra
Kötelezően előírt menettávolság    168 km

˘    A fenti táblázat a minimális óraszámokat és a kötelezően előírt menettávolságot tartalmazza.
˘    A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes..
˘    Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor.
˘    A vizsgázó a gyakorlati képzésen és a vizsgán, személy és vagyon biztonságért felelős.
Oktatási helyszínek:
Elméleti oktatás helye: 3527 Miskolc Zsigmondy u. 2.
Gyakorlópálya, tanpálya címe: Miskolc, Pozsonyi utca 6. (KRESZ-park) 
A forgalmi oktatás váltási helyei: Miskolc, a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.

Tanfolyam és vizsgadíjak:

A tandíj befizetése az ügyfélszolgálati irodában számla ellenében készpénzben - első részlet, valamint a vizsgadíjak kiegyenlítése a tanfolyam megkezdésekor - második részlet a gyakorlati oktatás megkezdésekor - történik.

Tanfolyam díj:
kategória                    elmélet       gyakorlat        összesen     Pótóra
"C+E" kategória:.   26 900 Ft    90 000 Ft         116 900 Ft     4.500 Ft

Vizsgadíj:
Közlekedési ismeretek (KRESZ):    Szerkezeti és üzemeletetési ism.    Biztonsági üzemeltetés    Rutin vizsga     Forgalom:           Összesen:
                          4 600 Ft                                          4 600 Ft                                           4 400 Ft                       3 500 Ft       11    000 Ft         28 100 Ft

A vizsgára bocsátás feltételei:
˘    20 és 3/4 életév betöltése
˘    A felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon
˘    vizsgadíj befizetése
˘    Az elméleti oktatás első napjától számított 9 hónapon belül az elméleti vizsgát meg kell kezdeni és 1 éven belül sikeres vizsgát kell tenni. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
˘    gyakorlati vizsga csak a 21. életév betöltése után tehető, csak a kötelező óraszám (14) levezetése, illetve az előírt menettávolság (168 km) teljesítése után.

˘    A hiányzás pótlásának módja:
Az elméleti előadások pótlása ingyenesen bármely párhuzamosan futó azonos kategóriájú tanfolyamban lehetséges. Gyakorlati óra kimaradás az oktatóval egyeztetett módon pótolható.

A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
˘         a 8 általános iskola elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása.
˘    A vezetői engedély kiadásához az utolsó sikeres vizsgát követő 3 munkanap elteltével, az elsősegély-nyújtási igazolás bemutatása ellenében vehető át az igazolás, a BAZ megyei Kormány Hivatal Közlekedési Felügyelőség (Miskolc József Attila u. 20.)