Készítette: Hanna'97 Bt
Cg: 05 - 06 - 007851
Képzési engedély száma: BO/KV/NS/81/1/2006   
Iskolavezeto: Szépkúti Gyula 
Iskolavezetoi ig. sz.: 05-0057/94  


"B" kategória


Tanfolyamra történő felvétel feltételei:
˘    Legalább 16 és 1/2 életév betöltése,
˘    8 általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
˘    Kitöltött, a NKH által rendszeresített jelentkezési lap,
˘    Érvényes vezetői engedély esetén, a vezetői engedély fénymásolata,
˘    Egészségügyi alkalmassági igazolás (EÜ. 1 csoport), melyet a háziorvos állít ki,
˘    Külföldi állampolgárok esetén legalább 1/2 éves tartózkodási engedély igazolása
˘    18. életévet be nem töltött tanuló szerződéskötéshez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

      Személyazonosság igazolásának feltétele:
˘    Személyi igazolvány, érvényes útlevél, lakcím kártya, vezetői engedély

Elméleti tanórák (45 perc):
   
           
Közlekedési ismeretek    20 óra
Vezetéselmélet    4 óra
Szerkezeti és üzemeletetési ism.    4 óra
összesen:    28 óra

Gyakorlat tanórák (50 perc):
Alapoktatás    9 óra
Városi vezetés    14 óra
Országúti vezetés    4 óra
Éjszakai vezetés    2 óra
Forgalmi vizsga    1 óra
Összesen:    30 óra
Kötelezően előírt menettávolság    580 km

˘    A fenti táblázat a minimális óraszámokat és a kötelezően előírt menettávolságot tartalmazza.
˘    A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes..
˘    Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor.
˘    A vizsgázó a gyakorlati képzésen és a vizsgán, személy és vagyon biztonságért felelős.
Oktatási helyszínek:
Elméleti oktatás helye: 3527 Miskolc Zsigmondy u. 2.
Gyakorlópálya, tanpálya címe: Miskolc, Pozsonyi utca 6. (KRESZ-park) 
A forgalmi oktatás váltási helyei: Miskolc, a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.

Tanfolyam és vizsgadíjak:

A tandíj befizetése az ügyfélszolgálati irodában számla ellenében készpénzben - első részlet, valamint a vizsgadíjak kiegyenlítése a tanfolyam megkezdésekor - második részlet a gyakorlati oktatás megkezdésekor - történik.

Tanfolyam díj:
kategória                                elmélet         gyakorlat           összesen          Pótóra
"B" kategória (alap jogsi):.    30.000 Ft        114 000 Ft      144.000 Ft*      4000 Ft
"B" kategória (extra jogsi):.   30.000 Ft        135 000 Ft      165.000 Ft*      4000 Ft
Vizsgadíj:
Közlekedési ismeretek (KRESZ):                     Forgalom:              Összesen:
              4 600 Ft                                                11    000 Ft               15 600 Ft

*tanfolyam díj nem tartalmazza az egészségügyi tanfolyam és vizsgadíjat.

Egészségügyi tanfolyam :
Képzési díj:                              Vizsgadíj:                  Összesen:
                                                   7200 Ft                    7200 Ft
Az egészségügyi vizsgára  a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetnél  3531 Miskolc,  Győri kapu 123. sz. alatt kerül sor.

A vizsgára bocsátás feltételei:
˘    16 és 3/4 életév betöltése
˘    A felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon
˘    vizsgadíj befizetése
˘    Az elméleti oktatás első napjától számított 9 hónapon belül az elméleti vizsgát meg kell kezdeni és 1 éven belül sikeres vizsgát kell tenni. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
˘    gyakorlati vizsga csak a 17. életév betöltése után tehető, csak a kötelező óraszám (29) levezetése, illetve az előírt menettávolság (580 km) teljesítése után.

˘    A hiányzás pótlásának módja:
Az elméleti előadások pótlása ingyenesen bármely párhuzamosan futó azonos kategóriájú tanfolyamban lehetséges. Gyakorlati óra kimaradás az oktatóval egyeztetett módon pótolható.

A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
˘         a 8 általános iskola elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása.
˘    A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulóknak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől bármely jármű kategóriából szereztek vezetői engedélyt, mentesülnek az elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga alól. 
˘    Felmentések: az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi; az állat-orvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi; védőnői; diabetikus; mentőtiszt; gyógytornász; egészségügyi szakoktatói; diplomás ápolói; oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők; közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek; egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végeztek.
˘    A vezetői engedély kiadásához az utolsó sikeres vizsgát követő 3 munkanap elteltével, az elsősegély-nyújtási igazolás bemutatása ellenében vehető át az igazolás, a BAZ megyei Kormány Hivatal Közlekedési Felügyelőség (Miskolc József Attila u. 20.)